Mit navn er Rod Clemen og i april 2018 vil jeg thruhike The Pacific Crest Trail som går fra Mexicos grænse, op gennem USA til Canada.

Pacific Crest Trail med Rod Clemen.

Press here for English translation

I starten af januar 2017 var der en lille stemme indeni som sagde at der skulle ske noget drastisk. Om det er mit svar på overgangsalderen aner jeg ikke, men NOGET skulle der ske! (og jeg har ikke købt motorcykel eller cabriolet, så det med overgangsalderen er måske ikke helt ved siden af 😉 )

Andre vandreture

De sidste mange rejser jeg har været på, har været vandreture. Sidst jeg undersøgte hvor min rejse skulle gå hen, havde jeg kig på Appalachian Trail, som er ca. 3500 km lang, og tager 3-5 måneder at gennemføre.
På det tidspunkt havde jeg på ingen måde mulighed for at tage på sådan en tur, desværre. Så jeg endte med at gå tværs over England istedet (Coast to Coast), med min gode ven Bo. En tur på ca. 309 km. (som var helt fantastisk, så det var absolut ikke et dårligt alternativ)

Nå men noget skulle der ske, så jeg besluttede at det måske var tid til sådan en lang vandretur, og efter lidt research på Appalachian trail, faldt jeg pludselig over The Pacific Crest Trail eller PCT som den bliver kaldt, og vidste med det samme at det var den tur jeg skulle på!

Pacific Crest Trail kort


Pacific Crest Trail er 4279 km lang og går fra grænsen til Mexico op gennem USA og slutter lige på grænsen til Canada. På vejen kommer jeg igennem staterne Californien, Oregon og Washington.

5 måneder !

Turen tager i gennemsnit 5 måneder at gennenføre, så det kræver en del planlægning. Både med hensyn til udstyr der skal med, hvor meget mad jeg skal pakke(der er mange strækninger hvor jeg ikke kommer i nærheden af mad i op til en uge af gangen). Men sandelig også i forhold til herhjemme – arbejdet, regninger, manglende indkomst mens jeg er væk osv.

Min chef syntes at det lød som en fantastisk idé, så jeg har fået fri i 6 måneder, hvilket er tid nok til at gennemføre turen uden at stresse, og samtidig have tid til at ‘lande’ i civilisationen og finde den daglige rytme igen, når jeg kommer hjem.

Økonomien

Økonomisk er det en lidt større udfordring, og derfor har jeg brug for din hjælp! Jeg har stadig en husleje og diverse regninger som skal betales, men eftersom jeg desværre ikke kunne overtale chefen til at give mig løn mens jeg var væk, er der et stort hul som skal dækkes.
Jeg har allerede skåret ned på alle mine udgifter og sparer sammen på livet løs, men der er et godt stykke vej endnu.

Derfor har du mulighed for at hjælpe mig lidt på vej, og som du kan se ude i højre side (eller nede i bunden hvis du ser dette på en mobil tlf.) er der forskellige muligheder for at donere lidt penge til min rejse.
Intet beløb er for småt, og mange bække små… Og der er selvfølgelig lidt tak for hjælpen i form af diverse “gaver” alt efter hvor meget man syntes man kan undvære.

Min primære form for updates osv. undervejs på rejsen vil være en Vlog på min Youtube kanal så der kan du følge med i hvad der sker, når først jeg er taget afsted. Der vil også komme en del billeder på min Instagram profil, så den vil helt sikkert også være et besøg værd 🙂

#English


ENGLISH GOOGLE TRANSLATION

My name is Rod Clemen and in April 2018 I will thruhike The Pacific Crest Trail which runs from the Mexican border, up through the US to Canada.

At the beginning of January 2017, there was a small voice inside who said that something drastic was going to happen. I have no idea if this is my answer to menopause, but SOMETHING should happen! (and I have not bought a motorcycle or convertible, so that with menopause may not be quite next door 😉 )

Previous hikes

The last many trips I have been on have been hiking. Last time I researched where my trip was going, I had a look at the Appalachian Trail, which is approx. 3500 km long, and takes 3-5 months to complete.
At that time, I had by no means the opportunity to go on such a trip, unfortunately. So I ended up going across England instead (Coast to Coast), with my good friend Bo. A trip of approx. 309 km. (which was absolutely fantastic, so it was definitely not a bad alternative)

Well but something was going to happen so I decided it might be time for such a long hike, and after a bit of research on the Appalachian trail, I suddenly stumbled upon The Pacific Crest Trail or PCT as it is called, and knew right away that that was the trip I was going on!

The Pacific Crest Trail is 4279 km long and runs from the border with Mexico up through the United States and ends right at the border with Canada. On the way, I pass through the states of California, Oregon and Washington.

5 months !

The trip takes an average of 5 months to complete, so it requires a lot of planning. Both in terms of equipment to go with, how much food I have to pack (there are many stretches where I do not come near food for up to a week at a time). But certainly also in relation to at home – work, bills, lack of income while I am away, etc.

My boss thought it sounded like a great idea, so I’ve been off for 6 months, which is enough time to complete the trip without stress, and at the same time have time to ‘land’ in civilization and find the daily rhythm again when I get home.

Finances

Financially, it’s a slightly bigger challenge, and that’s why I need your help! I still have a rent and various bills to pay, but since I unfortunately could not persuade the boss to give me a salary while I was away, there is a big gap that needs to be covered.
I’ve already cut back on all my expenses and am saving up for life together, but there’s still a long way to go.

Min primære form for updates osv. undervejs på rejsen vil være en Vlog på min Youtube kanal så der kan du følge med i hvad der sker, når først jeg er taget afsted. Der vil også komme en del billeder på min Instagram profil, så den vil helt sikkert også være et besøg værd 🙂

Hilsen / Regards
Rod